Izazovi savremenog retail bankarstva: elektronski kanali distribucije

Bradić-Martinović, Aleksandra (2016) Izazovi savremenog retail bankarstva: elektronski kanali distribucije. In: Kanali distribucije u savremenom bankarstvu. Institut ekonomskih nauka, Beograd, Beograd, pp. 41-59. ISBN 978-86-89465-27-3

[img]
Preview
Text
ABMartinovic - Kanali distribucije u savremenom bankarstvu.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB) | Preview

Abstract

Predmet monografije, u kojoj je navedeno poglavlje sastavni deo, je analiza trendova u oblasti kanala distribucije u savremenom bankarstvu. Poglavlje Izazovi savremenog retail bankarstva: elektronski kanali distribucije postavlja fokus istraživanja na retail bankarstvo, odnosno sektora bankarstva koje posluje sa fizičkim licima, u kome je jedan od ključnih faktora uspeha zadovoljstvo klijenata uslugama koje banke pružaju. Opšte posmatrano uspeh banaka, kao poslovnih sistema, zavisi od velikog broja činilaca. Jedan od ključnih je i razvoj alternativnih kanala distribucije bankarskih usluga, sa ciljem redukovanja troškova, unapređenja konkurentske pozicije, zadržavanja postojećih klijenata i privlačenje novih. U cilju postizanja boljih rezultata, a u okruženju koje karakteriše visok stepen konkurencije, banke su u pojedinim poslovnim procesima doslovno doživele revoluciju u poslednjih tridesetak godina. Promene se, dominantno odnose na primenu novih tehnologija i promenu propisa koji regulišu upotrebu digitalne tehnologije (npr. zaštita podataka, elektronski potpis i sl.). Informaciono-komunikaciona tehnologija (IKT) postala je srce retail bankarstva, jer primena savremenih tehnoloških rešenja ima mogućnost kreiranja novih infrastruktura koje pružaju brojne pogodnosti za korisnike, odnosno klijente banke, kao i smanjenja operativnih troškova. Implementacija tehnologije u bankarskoj industriji fokusirana je na automatizaciju procesa i kontrolu tih procesa, kao i na procesiranje informacija koje nastaju kao posledica upotrebe poslovnih aplikacija u samoj banci i uređaja poput bankomata, POS uređaja na prodajnim mestima i aplikacija elektronskog i mobilnog bankarstva. Rezultati sprovedene analize ukazali su na izazove sa kojima se banke suočavaju, a među kojima je na četvrtom mestu tehnološki rizik, nakon makro-ekonomskog okruženja, kriminala i zakonske regulative. Izloženost tehnološkom riziku posebno potencira eksponencijalni rast mobilnih transakcija, šireći pri tom broj novih ulaznih tačaka u sistem jedne banke, čime se povećava i verovatnoća zlonamerne upotrebe. Drugim rečima, povećava se i kompleksnost sistema i njihova ranjivost. U poglavlju su ispitane i preferencije klijenata prema pojedinim distributivnim kanalima, kao i izazovi okruženja: povećanje prisustva na onlajn tržištu, investiranje u rešenja vezana za mobilne finansijske servise, osnaživanje kanala onlajn i mobilnog bankarstva, veći naglasak na više-kanalskoj integraciji, povećanje ulaganja u analitičke alatke, nov organizacioni pristup, usavršavanje mobilnih bankarskih aplikacija i fokus na sigurnost i autentifikaciju. Poslednji deo poglavlja sadrži analizu izbora optimalne strategije kanala distribucije.

Item Type: Book Section
Uncontrolled Keywords: bankarstvo, e-bankarstvo, kanali distribucije, tehnološki razvoj, informaciono-komunikaciona tehnologija
Research Department: Sectorial Economics
Depositing User: Mrs Aleksandra Bradic-Martinovic
Date Deposited: 26 Jun 2017 11:32
Last Modified: 15 Apr 2020 09:28
URI: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/1113

Actions (login required)

View Item View Item