Izveštavanje o zagađenju životne sredine: praksa velikih zagađivača i preduzeća u Novom Sadu

Stevanović, Slavica (2018) Izveštavanje o zagađenju životne sredine: praksa velikih zagađivača i preduzeća u Novom Sadu. In: Pravni i ekonomski aspekti primene principa zagađivač plaća. Institut ekonomskih nauka, Beograd, pp. 51-75. ISBN 978-86-89465-43-3

[img] Text
3. stevanovic.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (314kB)

Abstract

Izveštavanje o uticaju poslovnih aktivnosti preduzeća na zagađenje životne sredine je zahtev koji se u savremenim uslovima poslovanja nameće društveno odgovornim preduzećima. Informacije o vrsti i nivou zagađenja, troškovima i ulaganjima koji se odnose na životnu sredinu su relevantne za ocenu angažovanja preduzeća u cilju minimiziranje štetnog uticaja na životnu sredinu. Izveštavanje kao deo sistema upravljanja životnom sredinom može biti zasnovano na regulatornoj ili dobrovoljnoj osnovi. Informacije koje se odnose na zagađenje i zaštitu životne sredine se mogu obelodanjivati u formi posebnog izveštaja o zaštiti životne sredine ili u okviru već postojećih izveštaja preduzeća. Izveštaj o održivom razvoju je jedan od instrumenata informisanja interesnih grupa o aktivnostima i rizicima koji se odnose na zagađenje i zaštitu životnu sredinu. Preduzeća mogu u okviru godišnjih izveštaja o poslovanju objavljivati informacije o troškovima i ulaganjima u cilju zaštite životne sredine, što je za određene grupe preduzeća zakonski regulisano. Nefinansijska obelodanjivanja koja se između ostalog odnose i na rizike negativnih uticaja na životnu sredinu mogu biti sastavni deo napomena uz finansijske izveštaje. Cilj rada je analiza prakse izveštavanje o zagađenju životne sredine odabrane grupe preduzeća koja posluju na teritoriji Novog Sada. Analiza je zasnovana na primeni koncepta „zagađivač plaća” uvažavajući i podsticajni karakter principa. Zagađivači treba da plate za narušavanje kvaliteta životne sredine, ali i da svoje aktivnosti usmere ka zaštiti životne sredine. Istraživanjem se nastoji utvrditi da li i koje finansijske i nefinansijske informacije o zagađenju životne sredine preduzeća obelodanjuju i u kojoj formi. Poseban cilj rada se odnosi na identifikovanje i utvrđivanje iznosa naknada koje preduzeća plaćaju za zagađenje, kako bi se ocenilo u kojoj meri izdaci na ime naknada terete prihode zagađivača. Predmet istraživanja čini grupe preduzeća čija postrojenja predstavljaju izvore zagađenja životne sredine na teritoriji Novog Sada kao i odabrana preduzeća sa drugih lokalnih samouprava, koja pripadaju velikim zagađivačima. Zagađivači se nalaze u nacionalnom i lokalnom registru izvora zagađivanja i u obavezi su da informacije o zagađenju dostavlju nadležnim institucijama. Finansijske i nefinansijske informacije o zagađenju mogu biti od koristi i ostalim stejkholderima preduzeća u procesu donošenja odluka. Metodologija istraživanja obuhvata kvalitativne i kvantitativne metode koje su primerene cilju i predmetu istraživanja. Analiza sadržaja zasnovana na pregledu postojećih istraživanja o izveštavanju o zagađenju životne sredine i analizi prakse izveštavanja odabranih preduzeća je praćena finansijskom analizom.

Item Type: Book Section
Additional Information: COBISS.ID=512536418
Uncontrolled Keywords: izveštavanje, princip „zagađivač plaća”, preduzeća zagađivači, Novi Sad
Research Department: Sustainable Development
Depositing User: Jelena Banovic
Date Deposited: 23 Nov 2018 13:53
Last Modified: 18 May 2020 11:12
URI: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/1262

Actions (login required)

View Item View Item