Unapređenje makro konkurentnosti: fiskalni aspekt

Marjanović, Darko and Domazet, Ivana (2018) Unapređenje makro konkurentnosti: fiskalni aspekt. Institut ekonomskih nauka, Beograd. ISBN 978-86-89465-45-7

[img] Text
marjanovic, domazet.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (3MB)

Abstract

Monografija koja je pred vama predstavlja rezultat zajedničkog naučnoistraživačkog rada dva autora, a napisana je sa namerom da sa fiskalnog aspekta prikaže makro konkurentnost Srbije, ali i odabranih zemalja iz našeg neposrednog okruženja. Ova monografija je namenjena kako stručnoj i naučnoj javnosti, tako i svim drugim čitaocima koji imaju interes za produbljivanjem saznanja iz ovog segmenta makro konkurentnosti. U eri globalizacije poslovanja, koju odlikuje ukidanje prepreka radi što slobodnijeg protoka kapitala, roba i radne snage, jedan od većih izazova jeste proučavanje problematike poreske konkurencije, posebno kroz analizu uticaja koji ona može imati na ekonomske tokove, bilo da su u pitanju nedovoljno razvijene i/ili ekonomije u razvoju. Jedan od glavnih zadataka kreatora fiskalne politike jeste konstantno praćenje svetskih trendova u ovoj oblasti i usklađivanje domaće regulative sa njima, a sve sa ciljem povećanja priliva stranih investicija kao osnove razvoja. Globalni trendovi u kretanju kapitala, kao i vrednost ostvarenih ulaganja, ukazuju na veoma veliki značaj stranih investicija koje doprinose razvoju nacionalne privrede svake zemlje. Već na osnovu ovoga je moguće izvesti zaključak da su strane i domaće investicije jedan od činilaca uspeha nacionalne ekonomije na globalnom tržištu. Takođe, za većinu zemalja privlačenje stranih investicija predstavlja neophodan uslov za stabilan rast. Karakteristika jedinstvenog tržišta Evropske unije jeste postojanje intenzivne konkurencije u uslovima slobodnog protoka kapitala, ljudi, robe i usluga. Otuda je i cilj svake države unapređenje poslovnog ambijenta, pri čemu se kao posebno važan za investitore (kako inostrane, tako i domaće) izdvaja fiskalni aspekt makro poslovnog okruženja, u smislu da poreska politika predstavlja legitiman i važan instrument pri opredeljivanju lokacije za investiranje. Jedna od najvažnijih mera za unapređenje konkurentnosti svake države jeste stvaranje pozitivne investicione klime koja pogoduje privlačenju stranih investicija. Među značajnijim instrumentima koji mogu uticati na potencijalne investitore i samim tim doprineti povećanju stranih investicija svakako je stimulativno poresko okruženje. Sama poreska konkurencija podrazumeva da jedna jurisdikcija pokušava privući strani kapital nudeći povoljan poreski tretman stranim investitorima, najčešće kroz poreske olakšice i oslobođenja, uz istovremeno snižavanje poreske osnovice i/ili poreske stope. Ona se javlja u situacijama kada dolazi do premeštanja kapitala i/ili rada iz jurisdikcija sa visokim poreskim opterećenjem u jurisdikcije sa niskim poreskim opterećenjem. Pored poreskog faktora kao činioca koji utiče na konkurentnost jedne zemlje, postoje i mnogi drugi činioci koji u značajnoj meri mogu uticati na donošenje odluke o izboru lokacije za investiranje. Ovde se pre svega misli na makro pokazatelje, a kao najznačajniji se izdvajaju politička stabilnost u zemlji, vladavina prava, poslovno zakonodavstvo, infrastruktura, uslovi na lokalnom tržištu kapitala kao i cena i kvalifikovanost radne snage. U savremenim svetskim privrednim uslovima potreba za podsticanjem poslovnih aktivnosti na međunarodnom tržištu postaje jedan od ključnih elemenata razvoja. Zbog toga je veoma bitan razvoj konkurentskih sposobnosti, bilo da su u pitanju privredni subjekti, grane ili nacionalna ekonomija u celini. Upravo iz tog razloga namera autora je bila da na jedan jasan i nedvosmislen način prikažu konkurentsku poziciju odabranih zemalja s obzirom da je jedan od bazičnih ciljeva svake države da bude što atraktivnija investiciona destinacija za strane investitore. Veliku zahvalnost dugujemo recenzentima i uvaženim kolegama: Emeritusu prof. dr Hasanu Haniću; dr Ivanu Stošiću; prof. dr Marku Radičiću i dr Sandri Kamenković što su, svojim iskustvom i ekspertskim znanjem pretočenim u korisne savete i dobronamerne sugestije, doprineli da naša monografija u ovom obliku ugleda svetlost dana. Posebnu i neizmernu zahvalnost dugujemo članovima naših porodica koji su verovali u nas pružajući nam ljubav, podršku i razumevanje tokom dugotrajnog procesa stvaranja ove monografije.

Item Type: Book
Additional Information: COBISS.ID=271979276
Research Department: Macroeconomics
Depositing User: Jelena Banovic
Date Deposited: 23 May 2019 09:21
Last Modified: 03 May 2020 12:25
URI: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/1335

Actions (login required)

View Item View Item