Analiza ekonomskih instrumenata finansiranja životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada sa predlogom za njihovo unapređenje

Stevanović, Slavica and Ljumović, Isidora and Hanić, Aida and Milojević, Goran and Počuča, Milan and Đuričić, Nada and Milić, Milica and Kočović, Aleksandra (2019) Analiza ekonomskih instrumenata finansiranja životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada sa predlogom za njihovo unapređenje. Institut ekonomskih nauka, Beograd. (Unpublished)

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Studija je nastala kao rezultat aktivnosti na projektu Analiza ekonomskih instrumenata finansiranja životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada sa predlogom za njihovo unapređenje. Projekat je finansiran od strane Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada kao deo programa podrške realizacije istraživačkih i razvojnih projekata i programa iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada za 2018. godinu, a realizovali su ga istraživači Instituta ekonomskih nauka u Beogradu i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Privredne akademije u Novom Sadu. Visok stepen zaštite i unapređenja životne sredine moguće je ostvariti samo kroz interakciju ekološke politike sa drugim politikama, adekvatnu primenu ekološke legislative i efikasan institucionalni sistem. Povezivanje ekonomske i ekološke politike podrazumeva razvoj i odgovarajuću upotrebu ekonomskih instrumenata. Imajući u vidu navedeno, studija je zasnovana na analizi regulatornog okvira ekonomskih instrumenata finansiranja životne sredine u Srbiji i izvora finansiranja životne sredine na različitim nivoima, sa posebnim osvrtom na sistem finansiranja na nivou lokalnih samouprava. Rezultati istraživanja u okviru studije treba da doprinesu unapređenju naučnih i stručnih saznanja u oblasti finansiranja zaštite životne sredine. Analize i preporuke sadržane u studiji su prevashodno namenjene lokalnoj samoupravi kao donosiocu odluka i mogu biti od pomoći u formulisanju javne politike i njenoj primeni u praksi. Zaključci i preporuke mogu biti od značaja i širem krugu korisnika. Posebnu zahvalnost autori studije duguju Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, koja je podrškom i finansiranjem istraživanja na ovu relevantnu temu doprinela realizaciji projekta i studije. Za uspešno sprovedeno anketno istraživanje zahvalnost dugujemo predstavnicima lokalnih samouprava koji su zaduženi za politiku zaštite životne sredine, koji su učestvovali u popunjavanju anketnog upitnika. Učestvujući u istraživanju oni su nam pomogli da dobijemo realnu sliku o problemima koji su bili predmet analize.

Item Type: Other
Additional Information: COBISS.ID=512581474
Research Department: Sustainable Development
Depositing User: Jelena Banovic
Date Deposited: 25 Nov 2019 14:26
Last Modified: 05 May 2020 11:22
URI: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/1378

Actions (login required)

View Item View Item