Ekonomski aspekti kontrole duvana i empirijski nalazi u Srbiji

Zubović, Jovan and Đukić, Mihajlo and Jovanović, Olivera (2020) Ekonomski aspekti kontrole duvana i empirijski nalazi u Srbiji. Institut ekonomskih nauka, Beograd. ISBN 978-86-89465-52-5

[img] Text
Ekonomski aspekti kontrole duvana i empirijski nalazi u Srbiji.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (4MB)

Abstract

Autori ove monografije, kao deo tima istraživača Instituta ekonom-skih nauka od početka 2018. godine sprovode istraživanja na temu ekonomike oporezivanja duvanskih proizvoda. Dosadašnji istraživački rezultati, objavljeni na nekoliko međuna-rodnih konferencija i publikovani u prestižnim časopisima, uz četiri pripremljene studije, kao i veći broj sažetaka javnih politika su otvorili novo istraživačko poglavlje u Srbiji. Ekonomika duvana, kao istraživačka oblast je bila skoro potpuno neistražena u Srbiji. U poslednjih trideset godina ekonomika duvana postaje sve intere-santnija istraživačka temau mnogim zemljama. Kao posledica ogromnih troškova koje upotreba duvanskih proizvoda izaziva, ši-rom sveta nastaje veliki broj istraživačkih timova, koji su uspeli da stvore bazu znanja o primeni naprednih ekonomskih i ekonometrij-skih modela u oceni efekata pušenja na privredu i društvo, kako u celini, tako i na individualnom nivou. Ova monografija predstavlja pokušaj da se da prikaz najznačajnijih istraživanja u oblasti ekono-mike duvana u svetu, ali i ponude neki empirijski rezultati istraži-vanja u Srbiji koji bi mogli da utiču na kreiranje kvalitetnijih politika kontrole duvana.Rezultati objavljeni u prethodne tri godine su ukazali na potrebu da se predmet istraživanja dalje proširi iizađe iz uskog okvira opore-zivanja duvanskih proizvoda. Iz tog razloga, ova monografija i nosi naziv „Ekonomski aspekti kontrole duvana i empirijski nalazi u Srbiji“. Iako je oporezivanje jedna od komponenti kontrolnih politika, koja je najefikasnije sredstvo za smanjenje pušenja, jasno je da je ho-listički pristup u kreiranju javnih politika veoma bitan. Uticaj ostalih kontrolnih politika se mora uzeti u obzir, i kreirati okvir, takav da dođe do pozitivnih sinergetskih efekata. Naš cilj je da se postavi osnova za dalje istraživanje u oblasti ekonomike duvana, čime bi se i Srbija pridružila grupi zemalja u kojoj postoji dovoljno znanja i prakse u istraživanju. U saradnji sa drugim istraživačima, pre svega iz oblasti javnog zdravlja, težimo ka uspostavljanju sistema za kreiranje javnih politika kontrole duvana na empirijski zasnova-nim rezultatima. U srednjem roku, želja nam je da kreatori javnih politika prihvate činjenicu da kreiranje politike kontrole duvana ni na koji način ne treba biti zasnovano na saradnji sa predstavnicima duvanske industrije. Upravo suprotno, proces se treba bazirati pre svega na saradnji sa naučnoistraživačkom zajednicom koja može nepristra-sno da ponudi odgovore na mnoga otvorena pitanja, a da istovre-meno pomogne u smanjenju negativnih posledica pušenja po druš-tvo. Posebnu zahvalnost dugujemo kolegama sa Univerziteta u Čikagu, Institute of Health Research and Policy, Frank Chaloupka i Erika Siu koji su nas uveli u istraživanje o ovoj veoma značajnoj temi.

Item Type: Book
Uncontrolled Keywords: COBISS.ID=15808009
Research Department: Macroeconomics
Depositing User: Jelena Banovic
Date Deposited: 12 Oct 2020 11:38
Last Modified: 12 Oct 2020 11:38
URI: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/1494

Actions (login required)

View Item View Item