Modeliranje varijabilnosti prinosa na finansijskim tržištima

Minović, Jelena (2022) Modeliranje varijabilnosti prinosa na finansijskim tržištima. Institut ekonomskih nauka, Beograd. ISBN 978-86-89465-66-2

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Osnovni cilj naučne monografije Modeliranje varijabilnosti prinosa na finansijskim tržištima jeste da ukaže na veoma važne pojmove rizika i varijabilnosti (volatilnosti) promenljivih u vremenu, i da opiše modele za njihovo merenje i primenu na finansijskim tržištima širom sveta, posebno u vreme izbijanja pandemije kovid 19. Za investitore na finansijskom tržištu je jako bitno da znaju i da prate rizik koji im donosi ulaganje u neku vrstu aktive. Rizik postaje izraženiji u vremenima kriza (što je i empirijski pokazano u ovoj monografiji), te je jako važno ovladati modelima koji služe za merenje rizika u vremenu. Reč rizik potiče od italijanske reči (ital. risico) ili francuske reči (fran. risque), što predstavlja opasnost ili izlaganje opasnosti; posao ili ulog povezan sa opasnošću da propadne.1 Želja autorke jeste da ovu zanimljivu temu približi naučnoj javnosti. Autorka se nada da će naučna monografija podstaći interesovanje u naučnoj i akademskoj javnosti za dalja istraživanja te izuzetno značajne teme. Delovi monografije se mogu koristiti i samostalno za oblast merenja volatilnosti, kovarijanse, koeficijenta korelacije i rizika koji su promenljivi u vremenu na finansijskim tržištima. Sadržaj monografije može da bude od koristi i studentima doktorskih studija na ekonomskim fakultetima iz oblasti ekonometrije finansijskih tržišta.Činjenica je da su monografije na ovu i slične teme na srpskom jeziku veoma retke, stoga je i doprinos ove monografije značajan za dalja izučavanja. Napomene: -Monografija je rezultat istraživanja koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. -Naučna monografija zadovoljava obim i način citiranja predviđen Pravilnikom o naučnoistraživačkoj delatnosti. -Monografija je podvrgnuta kontroli originalnosti, pomoću programa iThenticate. Nakon obavljene kontrole ustanovljeno je da ne postoje detektovani sadržaji teksta koji se mogu razumeti kao plagiranje. -Formule, tabele i grafikoni su označeni sa dva broja. Prvi broj označava redni broj glave, a drugi redni broj formule ili tabele ili grafikona. -Imena stranih autora su navedena u engleskoj transkripciji, budući da nisu svi autori sa engleskog govornog područja, te nije bilo moguće dosledno utvrditi fonetsku transkripciju njihovih imena na srpskom jeziku. Imena autora iz Srbije su ćirilična. -Skraćenice i oznake u monografiji su formirane od prvih slova datog pojma u engleskoj transkripciji. -U spisku literature prezimena autora su navedena po abecednom redu, akorišćen je APA (engl. American Psychological Association) stil citiranja. Za sve eventualne greške i propuste u naučnoj monografiji odgovorna je autorka.

Item Type: Book
Additional Information: COBISS.ID=62690057
Research Department: Macroeconomics
Depositing User: Jelena Banovic
Date Deposited: 09 Nov 2022 22:37
Last Modified: 09 Nov 2022 22:37
URI: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/1834

Actions (login required)

View Item View Item