Analiza HR indeksa u finansijskom sektoru Srbije

Zubović, Jovan and Jeločnik, Marko and Subić, Jonel (2011) Analiza HR indeksa u finansijskom sektoru Srbije. Industrija : časopis za ekonomiku industrije (1). pp. 227-242. ISSN 0350-0373

[img]
Preview
Text
Analiza HR indeksa u finansijskom sektoru.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB) | Preview

Abstract

U ovom radu autori su predstavili znaĉaj ulaganja u ljudske resurse kroz empirijsko istraţivanje o uticaju nivoa indeksa ljudskih resursa (HR indeks) na rezultate poslovanja, koje je sprovedeno u aktivnim finansijskim institucijama u Srbiji, a modelirano je na takav naĉin da se moţe primeniti i u svim ostalim granama privrede. Na osnovu rezultata rada drugih autora pokazano je da se u svetu već više od 20 godina sprovode istraţivanja u ovoj oblasti. Iako u Srbiji ne postoji sistem kontinuiranog praćenja ulaganja u ljudske resurse, u radu je korišćen model upitnika iz stranih istraţivanja, koji je u manjoj meri prilagoĊen ovom pionirskom istraţivanju u oblasti ljudskih resursa u našim uslovima privreĊivanja. Korelacionom analizom je prikazano da postoji visok nivo zavisnosti rezultata poslovanja od politike obuke, sistema za definisanje potreba za obukom, kvaliteta sluţbe za ljudske resurse i kao najvaţnije sa HR indeksom. Time je potvrđeno da visok nivo HR indeksa u finansijskim institucijama u Srbiji dovodi do poboljšanja poslovnih rezultata, ĉime je otvoren put da se prikazom ovih rezultata još znaĉajnija sredstva izdvoje za unapreĊenje ljudskog kapitala, kao i da se istraţivanje nastavi i u ostalim privrednim granama.

Item Type: Article
Additional Information: COBISS.ID=512144994
Uncontrolled Keywords: ulaganje u ljudske resurse, finansijski sektor Srbije, korelaciona analiza, modeliranje
Research Department: Welfare Economics
Depositing User: Jelena Banovic
Date Deposited: 16 Aug 2016 05:01
Last Modified: 09 Jun 2020 12:03
URI: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/630

Actions (login required)

View Item View Item