Empirijska analiza ravnoteže srpskog finansijskog tržišta

Minović, Jelena (2012) Empirijska analiza ravnoteže srpskog finansijskog tržišta. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici : organ Ekonomskog fakulteta u Subotici, 48 (27). pp. 121-134. ISSN 0350-2120

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

U ovom radu data je teorijska postavka modela za vrednovanje kapitala (CAPM, Sharpe, 1964 i Lintner, 1965). Dat je i detaljan pregled literature iz ove oblasti. CAPM je linearni ravnotežni model prinosa na investicije koji objašnjava prinose iznad nerizične stope koristeći samo jedan beta koeficijent koji predstavlja meru sistematskog rizika. Inače, najčuveniji model finansijske ravnoteže je CAPM. Ovaj model je empirijski testiran pomoću regresione analize na srpskom finansijskom tržištu. Za analizu su korišćeni podaci za period: 2005-2009. Cilj analize je bio da se utvrdi da li ovaj model može biti korišćen za opisivanje ravnoteže i proces otkrivanja cene na jednom graničnom tržištu kao što je srpsko. Rezultati empirijske analize su potvrdili da je klasični CAPM postavljen za razvijena i likvidna tržišta, te da nije u stanju da opiše ravnotežu graničnih tržišta, niti proces otkrivanja cene na ovim tržištima.

Item Type: Article
Additional Information: COBISS.ID=191140364
Uncontrolled Keywords: CAPM, ravnoteža, beta koeficijent, granično tržište
Research Department: Macroeconomics
Other
Depositing User: Jelena Banovic
Date Deposited: 22 Sep 2016 18:28
Last Modified: 18 May 2020 18:31
URI: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/705

Actions (login required)

View Item View Item