Strategijski menadžment u MSP uloga i značaj u kreiranju konkurentske prednosti

Lazarević-Moravčević, Marija and Beraha, Isidora and Bodroža, Duško (2011) Strategijski menadžment u MSP uloga i značaj u kreiranju konkurentske prednosti. In: Zbornik radova / Međunarodni naučni skup ES-NBE 2011 Ekonomska nauka u funkciji kreiranja novog poslovnog ambijenta. Ekonomski fakultet, Priština:Kosovska Mitrovica, pp. 740-752. ISBN 978-86-80127-64-4

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

U dinamičnim i neizvesnim uslovima poslovanja, samo strategijski orijentisan menadžment je sposoban da kreira i implementira efikasnu strategiju konkurentnosti, stavljajući pri tome fokus na najveće vrednosti: fleksibilnost, inovativnost i znanje. Kao sastavni deo nacionalne privrede i generator sveukupnog razvoja, mala i srednja preduzeća (MSP) u Srbiji postaju sve više izložena globalnim tendencijama, što potrebu za strategijskim načinom razmišljanja i delovanja čini preko potrebnom. Nema sumnje da strategijski menadžment ima sve veću ulogu u razvoju MSP. Ipak, uzimajući u obzir i brojne specifičnosti koje prate poslovanje MSP, proces strategijskog menadžmenta ne može biti identičan onom koji se dešava u velikim sistemima. Strategijski menadžment u MSP je više fleksibilan, manje formalan i fokus stavlja na akciju. I pored značajne uloge koju ima u kreiranju konkurentnosti, dosadašnja praksa pokazuje da savremeni pristup u upravljanju nije našao značajnu primenu u velikom broju MSP u Srbiji. Neprihvatanje strategijske orijentacije uslovilo je nisku efikasnost korišćenja raspoloživih potencijala ovog sektora, kao i nepovoljnu konkurentsku poziciju na tržištu. Stoga, cilj rada je da nakon analize trenutne situacije u kojoj se nalazi sektor MSPP, ukaže na odreñene pogodnosti koje u budućem periodu može ostvariti preduzeće uz adekvatno strategijsko razmišljanje i delovanje.

Item Type: Book Section
Additional Information: COBISS.ID=1024505232
Uncontrolled Keywords: strategijski menadžment, konkurentska prednost, mala i srednja preduzeća, fleksibilnost, inovativnost, znanje
Research Department: Innovation Economics
Depositing User: Jelena Banovic
Date Deposited: 27 Sep 2016 11:43
Last Modified: 29 Nov 2021 14:47
URI: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/746

Actions (login required)

View Item View Item