Tržišne mogućnosti plasmana komposta u Srbiji

Stošić, Ivan and Brnjas, Zvonko and Drašković, Božo (2012) Tržišne mogućnosti plasmana komposta u Srbiji. Ecologica: nauka, privreda, iskustva, 19 (66). pp. 178-184. ISSN 0354-3285

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Neadekvatno postupanje sa otpadom predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema u Republici Srbiji. Naime, u Srbiji još uvek ne postoji organizovan sistem upravljanja otpadom od njegovog nastajanja preko sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana, do konačnog odlaganja. Ne vrši se razdvajanje biodegradibilnog otpada, a na deponijama se često odlaže biohazardni i industrijski otpad. Postojeći stepen reciklaže, odnosno iskorišćenja otpada je nedovoljan. Međutim, sa harmonizacijom legislative i prakse u EU, pitanje upravljanja otpadom sve više se potencira. U sklopu toga kao jedna od opcija recikliranja je kompostiranje, koji ima sve veću primenu u svetu. U EU27 potrošnja komposta je respektivno visoka i sve veća, a proizvođači u zemljama EU (posebno u onim zemljama sa dužom tradicijom primene) nemaju problema u plasmanu kvalitetnog komposta, te se iz tih razloga proizvodnja konstantno povećava. Globalno gledano, u 2010. godini u EU27 tražnja je nadmašivala mogućnost ponude. Naime, potencijal tržišta EU27 za kompostom je znatno veći i apsorpcione mogućnosti se procenjuju na čak oko 40 miliona tona godišnje. Pri tome, projektovani nivo generisanja komunalnog otpada u Srbiji, kao i izvršene analize ukazuju da postoje realne tržišne šanse da se sav proizvedeni kompost uspešno komercijalizuje. Realne mogućnosti plasmana komposta u Srbiji se, u inicijalnoj fazi 2012-2014. godina, procenjuju na oko 100-110 hiljada tona godišnje. Imajući sve to u vidu, potrebno je prevazići stalni problem obezbeđenja potrebnih finansijskih sredstava i ohrabriti ulagaganje za ove namene.

Item Type: Article
Additional Information: COBISS.ID=512173154
Uncontrolled Keywords: kompost, organska poljoprivredna proizvodnja, finansijska analiza, EU
Research Department: ?? H1 ??
Depositing User: Jelena Banovic
Date Deposited: 06 Oct 2016 06:10
Last Modified: 06 Oct 2016 06:10
URI: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/758

Actions (login required)

View Item View Item