Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji

Erić, Dejan and Beraha, Isidora and Đuričin, Sonja and Kecman, Nataša and Jakšić, Božana (2012) Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Institut ekonomskih nauka : Privredna komora Srbije, Beograd, pp. 44-57. ISBN 978-86-80315-94-2

[img]
Preview
Text
Finansiranje MSP u Srbiji.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (5MB) | Preview

Abstract

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici predstavljaju najefikasniji segment privreda u gotovo svim zemljama sveta. Pojedinačno posmatrano, ova preduzeća ostvaruju najveći doprinos povećanju zaposlenosti, bruto dodate vrednosti i prometa zbog čega se smatraju okosnicom rasta i razvoja nacionalnih ekonomija. Njihova uloga posebno je značajna u zemljama u tranziciji koje se suočavaju sa problemima visoke nezaposlenosti, niskog stepena privredne aktivnosti, nedovoljne konkurentnosti i nedostatka investicija i u kojima su još uvek prisutna velika neefikasna državna preduzeća. Kao stabilan izvor kreiranja novih radnih mesta, mala i srednja preduzeća ostvaruju i važnu socijalnu funkciju tako što apsorbuju viškove radne snage nastale u procesima tranzicije i svojinske transformacije državnih i društvenih preduzeća. Osnovne karakteristike malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, pri čemu se pre svega misli na njihovu veličinu, fleksibilnost, sklonost ka inovativnim i rizičnim poduhvatima i veću mogućnost za specijalizaciju, omogućavaju ovim preduzećima da se mnogo lakše od velikih poslovnih sistema prilagode kontinuiranim promenama u zahtevima potrošača i uslovima poslovanja na globalnom tržištu. Na taj način, mala i srednja preduzeća podstiču jačanje konkurencije koja za posledicu ima unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga i snižavanje cena, razvoj inovacija i novih tehnologija i privredni rastnacionalnih ekonomija uopšte. U Srbiji, sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetnika je značajno doprineo privrednom rastu ostvarenom u periodu od političkih promena 2000. godine do pojave prelivanja efekata svetske finansijske krize 2008. godine. U tom periodu, ostvaren je dinamičan rast zaposlenosti, bruto dodate vrednosti i izvoza. Mala i srednja preduzeća su važan faktor u procesu približavanja srpske privrede razvijenim tržišnim ekonomijama, kao i na putu integracije u EU. Posledično, podsticanje razvojaovog sektora je definisano kao jedan od prioritetnih ciljeva ekonomske politike Srbije. Opstanak, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća primarno je determinisan mogućnostima finansiranja iz povoljnih izvora. Ograničen pristup izvorima finansiranja i na tržištu novca i na tržištu kapitala, naročito u pogledu cene i uslova korišćenja, predstavlja možda najvažniju odliku i najveći problem ovih preduzeća. U nastojanju da se potrebnafinansijska sredstva obezbede iz najpovoljnijih izvora, preduzeća se tokom svog životnog veka suočavaju sa sledećim dilemama: da li investicije i razvoj poslovanja finansirati iz sopstvenih ili pozajmljenih izvora, koliko kapitala pribaviti iz pozajmljenih izvora, da li kapital obezbediti putem banaka i drugih finansijskih institucija, na tržištu hartija od vrednosti ili privlačenjem formalnih ili neformalnih investitora i kakva je željena struktura kapitala preduzeća. U zavisnosti od ciljeva rasta i razvoja, faze u životnom ciklusu, finansijskog položaja, karaktera poslovnih aktivnosti i strukture ulaganja, stabilnosti novčanih tokova, odnosa menadžmenta prema riziku i dostupnosti pojedinih izvora, preduzeća se opredeljuju za pribavljanje kapitala iz jednog ili kombinacije više izvora finansiranja, pri čemu teže optimalnoj strukturi kapitala. Broj raspoloživih izvora finansiranja malih i srednjih preduzeća je mali, i ona mnogo teže od velikih poslovnih sistema zadovoljavaju svoje potrebe za kapitalom. U uslovima pomenutih ograničenja u pristupu izvorima finansiranja, od izuzetne je važnosti da mala i srednja preduzeća budu upoznata sa svim dostupnim alternativama kao i njihovim pojedinačnim prednostima i nedostacima. Upravo iz tog razloga, autori su ovu monografiju posvetili upravo problematici finansiranja malog i srednjeg biznisa u nadi da će ona poslužiti kao korisno štivo, pre svega preduzetnicima i vlasnicima malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Uvereni smo da će ova monografija značajno obogatiti domaću literaturu iz pomenute oblasti, da će podstaći naučnu i stručnu javnost na konstruktivan dijalog koji će imati za cilj unapređenje podrške finansiranju malog i srednjeg biznisa, ali pre svega da će pomoći malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Srbijida unaprede svoja znanja iz oblasti finansijskog menadžmenta i donose bolje i kvalitetnije finansijske odluke.

Item Type: Book
Additional Information: COBISS.ID=192423180
Research Department: Innovation Economics
Depositing User: Jelena Banovic
Date Deposited: 25 Oct 2016 11:52
Last Modified: 28 Nov 2021 21:42
URI: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/825

Actions (login required)

View Item View Item