Analiza poslovanja i mogućnosti izlaska preduzeća iz zone gubitka

Đuričin, Sonja (2012) Analiza poslovanja i mogućnosti izlaska preduzeća iz zone gubitka. Institut ekonomskih nauka, Beograd. ISBN 978-86-80315-92-8

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Osnovni predmet istraživanja publikacije odnosi se na ocenu poslovanja preduzeća zasnovanoj na racio analizi prinosnog, finansijskog i imovinskog položaja. U tom smislu, analizirani su podaci osnovnog seta finansijskih izveštaja s vremenskom serijom od pet uzastopnih obračunskih perioda čime je ispunjen preduslov za komparativnu analizu, odnosno, upoređivanje različitih vrednosti istih pokazatelja i praćenje njihovog trenda kretanja. Cilj istraživanja ogleda se u analizi mogućnosti izlaska preduzeća iz zone gubitka, dok je značaj u dobijenim rezultatima i predloženim alternativnim rešenjima za poboljšanje prinosnog položaja i uspostavljanje neutralnog finansijskog rezultata kao minimalnog zahteva poslovanja u dugom roku. Naučno istraživanje ove oblasti doprinosi jačanju mehanizma poslovno finansijskog odlučivanja. Tačne, pouzdane i na vreme raspoložive informacije o prinosnom, finansijskom i imovinskom položaju osnov su adekvatnog donošenja tekućih, kratkoročnih i dugoročnih menadžerskih odluka u skladu sa ciljevima preduzeća. Posebno je istaknuto da odluke menadžera, investitora i kreditora zasnovane na dobijenim finansijskim informacijama imaju svoje ekonomske konsekvence, da od njih zavise prioriteti menadžmenta u postupku iniciranja određenih projekata, što dalje utiče na visinu kapitala, a posledično i na realokaciju društvenog bogatstva između potrošnje i investicija. Obrazloženo je kako od relevantnosti dobijenih i obelodanjenih informacija zavisi visina investicionog rizika i troškova pribavljanja kapitala. Cilj istraživanja je opredelio strukturiranje rada u pet pravilno određenih celina. Prvi deo publikacije strukturiran je u dva poglavlja u kojima se ukazuje na značaj harmonizacije nacionalnih računovodstvenih standarda sa standardima Evropske Unije (EU). Predstavljen je nacionalni institucionalni okvir finansijskog izveštavanja uz preporuke mogućnosti unapređenja istog. Ispitivanjem stepena harmonizacije finansijskog izvještavanja sa standardima Evropske Unije ukazano je na mogućnosti unapređenja nacionalnog institucionalnog okvira što je otvorilo vrata iznalaženju i primeni novih analitičkih aparatura, unapređenju komparativne analize i ubrzanom tempu razvoja tržišne privrede zasnovanom na smanjenju rizika investiranja i pribavljana kapitala. Drugi deo publikacije, kroz dva poglavlja, ukazuje na značaj kvalitetnog finansijskog izvještavanja i na njemu zasnovanoj analizi u procesu donošenja poslovnih odluka. Naglasak je na pouzdanim rezultatima finansijske analize i na njihovom značaju u poslovnom odlučivanju, naročito u oblasti finansijskog menadžmenta. Uzimajući u obzir sve prednosti i nedostatke informacione baze podataka zasnovane na rezultatima analize bilansa, ukazano je na potrebu menadžmenta, investitora i kreditora za istom u procesu poslovnog odlučivanja. Temeljno i precizno je izložena međuzavisnost obelodanjenih rezultata finansijske analize i visine investicionog rizika i troškova pribavljanja kapitala. U trećem delu publikacije, koji se sastoji od četiri poglavlja, akcenat je na analizi poslovanja preduzeća zasnovanoj na oceni prinosnog, finansijskog i imovinskog položaja s posebnim osvrtom na racio analizu. Kroz rezultate jedinstvenog odnosa dva stanja ili pojave i mogućnosti utvrđivanja kako promene apsolutnih vrednosti veličina utiču na vrednost pojave sa kojom je dato stanje ili pojava međusobno zavisna i racio brojem stavljena u odnos, istaknute su prednost i značaj racio analize, u odnosu na prosto upoređivanje apsolutnih iznosa veličina. Poseban akcenat je na značaju u praćenju različitih vrednosti racio brojeva dobijenih iz odnosa različitih vrednosti istih veličina tokom više obraþunskih perioda. Ovim putem, naglašena je potreba za standardizacijom računovodstvenih podataka kako u pojedinačnom preduzeću, tako i kod različitih privrednih subjekata, a sve u cilju mogućnosti sprovođenja vremenske, odnosno, prostorne komparativne analize. Četvrti deo publikacije strukturiran je u dva poglavlja i bavi se analizom negativnih uticaja na prinosni položaj preduzeća ukazujući na rizike ulaska u zonu gubitka i nudeći alternativne mogućnosti neutralisanja istog. Dekomponovanjem bruto finansijskog rezultata najpre je utvrđeno iz kojih grupa prihoda potiče negativan finansijski rezultat, a zatim se sintezom negativnih uticaja obezbedila informaciona osnova za kreiranje mogućih alternativa izlaska iz zone gubitka. U petom delu publikacije, metodom sinteze došlo se do zaključnih razmatranja u kojima je data preporuka u slučaju iznalaženja moguüćosti izlaska preduzeća iz zone gubitka.

Item Type: Book
Additional Information: COBISS.ID=189392396
Research Department: ?? H1 ??
Depositing User: Jelena Banovic
Date Deposited: 13 Feb 2017 07:57
Last Modified: 13 Feb 2017 07:57
URI: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/983

Actions (login required)

View Item View Item