Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 5.

Zdravković, Aleksandar (2019) Determinants of Public Debt and Fiscal Sustainability. Doctoral thesis, University Union, Belgrade Banking Academy.

Mitić, Petar (2019) Međuzavisnost ekonomskog rasta i zagađenja životne sredine zemalja Jugoistočne Evrope. Doctoral thesis, Univerzitet u Nišu.

Vladisavljević, Marko (2018) Ekonometrijska analiza premije zarada javnog sektora u Srbiji u uslovima fiskalne konsolidacije. Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet.

Andrić, Vladimir (2018) Uticaj fiskalne politike na budžetsku, spoljnu i cenovnu ravnotežu u Republici Srbiji. Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet.

Kočović, Milica (2016) Doprinos eko-kulturnog turizma održivom razvoju zaštićenih područja sa pripadajućim prirodnim i kulturnim nasleđem. Doctoral thesis, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti.

This list was generated on Mon Jan 18 08:15:39 2021 CET.