Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 10.

Živković, Lazar (2022) Naučno-tehnološka saradnja između akademskog i privrednog sektora u Republici Srbiji. Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu, Studije pri Univerzitetu.

Vukmirović, Valentina (2021) Unapređenje modela marketinških komunikacija u kontekstu digitalne sofisticiranosti generacije ipsilon. Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka.

Stojanović, Danijela (2020) Model srednjoškolskog e-obrazovanja zasnovan na tehnologijama Interneta inteligentnih uređaja. Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka.

Paunović, Mihailo (2020) Uticaj intelektualnog kapitala na performanse poslovanja preduzetničkih firmi u Srbiji. Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet.

Hanić, Aida (2020) Uticaj korporativne društvene odgovornosti na finansijske performanse islamskih banaka sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu. Doctoral thesis, Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet.

Zdravković, Aleksandar (2019) Determinants of Public Debt and Fiscal Sustainability. Doctoral thesis, University Union, Belgrade Banking Academy.

Mitić, Petar (2019) Međuzavisnost ekonomskog rasta i zagađenja životne sredine zemalja Jugoistočne Evrope. Doctoral thesis, Univerzitet u Nišu.

Vladisavljević, Marko (2018) Ekonometrijska analiza premije zarada javnog sektora u Srbiji u uslovima fiskalne konsolidacije. Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet.

Andrić, Vladimir (2018) Uticaj fiskalne politike na budžetsku, spoljnu i cenovnu ravnotežu u Republici Srbiji. Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet.

Kočović, Milica (2016) Doprinos eko-kulturnog turizma održivom razvoju zaštićenih područja sa pripadajućim prirodnim i kulturnim nasleđem. Doctoral thesis, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti.

This list was generated on Sat Dec 2 13:15:20 2023 CET.