Korporativno restrukturiranje

Erić, Dejan and Stošić, Ivan (2013) Korporativno restrukturiranje. Institut ekonomskih nauka; Beogradska bankarska akademija, Beograd, pp. 59-77. ISBN 978-86-89465-07-5

[img] Text
Korporativno restrukturiranje finalna vezija.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (40MB) | Request a copy

Abstract

Korporativno restrukturiranje se može definisati kao proces donošenja seta upravljačkih odluka i preduzimanja serija akcija, koje imaju za cilj ostvarivanje korenitih promena postojeće strukture, strategije i pozicije preduzeća. Reč je o procesu, zasnovanom na analizi postojeće poslovne situacije (i po pravilu sagledavanju uzroka nezadovoljavajućih poslovnih performansi), koji je usmeren ka traženju strategija za poboljšanje pozicija, kroz eliminisanje slabosti i krize, stvaranje i održavanje konkurentskih prednosti, promene u organizacionoj strukturi, efektivnijem upravljanju i efikasnijem funkcionisanju svih struktura i sistema u preduzeću. U okviru savremene ekonomske nauke problematika restrukturiranja preduzeća poslednjih decenija dobija na posebnom značaju. Danas o različitim aspektima ovog procesa u svetu, ali ne i u našoj zemlji, postoji obimna teorijska literatura i značajan broj empirijskih istraživanja. Imajući to u vidu, u okviru realizacije projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja čiji je nosilac Institut ekonomskih nauka u Beogradu: „Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog usklađivanja sa zahtevima EU” i „Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU“ 1 pripremili smo naučnu monografiju sa ciljem da na sveobuhvatan način prezentiramo različite aspekte korporativnog restrukturiranja. Razmatranje ove kompleksne problematike zahtevalo je sagledavanje niza oblasti, prezentiranih u četiri dela ove monografije: − Prvi deo posvećen je teorijskim dimenzijama poslovnog restrukturiranja s tim da je posebna pažnja usmerena na definisanje i metodološke osnove ovoga složenog fenomena, kao i istraživanje uzroka, ciljeva i pravaca korporativnog restrukturiranja, te na brojna otvorena pitanja i kontroverze o restrukturiranju u svetu i kod nas. − U drugom delu su analizirani pojedini osnovni oblici restrukturiranja i to strategijsko, finansijsko, organizaciono, vlasničko i tržišno restrukturiranje. − Treći deo se bavi strategijama restrukturiranja, s tim da su posebno analizirane strategije restrukturiranja u funkciji rasta, kontrakcije i ozdravljenja. − Najzad, u poslednjem četvrtom delu, dat je konceptualni okvir programa korporativnog restrukturiranja i razmatrana su pitanja vezana za njegovu implementaciju. Svrha ove monografije je da ukaže na značaj korporativnog restrukturiranja, obuhvat, strategije i analizu savremenih dešavanja u ovoj naučnoj oblasti i omogući svim zainteresovanim da steknu nova i prošire postojeća znanja. Reč je o interdisciplinarnom fenomenu, koji zahteva poznavanje većeg broja naučnih disciplina, počev od menadžmenta, teorija organizacije, marketinga, finansija, računovodstva do poslovnog prava i pojedinih tehničkih disciplina. U okviru ove monografije mnogim od pobrojanih disciplina biće posvećena dužna pažnja. U istraživanju oblasti korporativnog restrukturiranja nismo se ograničili samo na prikazivanje i analizu različitih teorijskih aspekata (što nije redak slučaj u našoj zemlji), već je predstavljen niz slučajeva iz prakse. Verujemo da oni mogu da ponude korisno iskustvo u savlađivanju praktičnih problema sa kojima se pojedina preduzeća susreću u svom poslovanju. Posebnu pažnju u ovoj monografiji posvetili smo našoj aktuelnoj stvarnosti, pokušavajući da analiziramo neka ključna pitanja i probleme iz oblasti restrukturiranja, te da ukažemo na moguće pravce njihovog prevazilaženja. U tu svrhu sprovedena su posebna empirijska istraživanja vezana za iskustva u sprovođenju strategijskih promena domaćih preduzeća, što smatramo za posebnu vrednost ove monografije. Verujemo da na taj način popunjavamo jednu prazninu koja postoji u oblasti naučnih istraživanja iz oblasti poslovne ekonomije u našoj zemlji. Na kraju, ali ne i najmanje važno, autori se iskreno zahvaljuju recenzentima prof. dr Jovanu Todoroviću, prof. dr Branku Maričiću, prof. dr Ondreju Jaško i prof. dr Nebojši Janićijeviću na korisnim sugestijama i dragocenoj pomoći pri pisanju finalne verzije monografije. Zahvalnost dugujemo i vodećim ljudima suizdavača – prof. dr Hasanu Haniću i gospodinu Žarku Čigoji, bez čije pomoći ovo delo ne bi ovako izgledalo.

Item Type: Book
Additional Information: COBISS.ID=203895820
Research Department: Digital Economics
Depositing User: Jelena Banovic
Date Deposited: 22 Mar 2017 11:32
Last Modified: 26 Mar 2020 12:06
URI: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/1047

Actions (login required)

View Item View Item