Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 12.

Štrbac, Dijana and Paunović, Mihailo and Pavlović, Dejana (2023) Izveštaj o evaluaciji uticaja i kvalitetu programa obuka u javnoj upravi. Sweden Sverige; Nacionalna akademija za javnu upravu ; UNDP; Institut ekonomskih nauka, Beograd.

Lazić, Milena and Vukmirović, Valentina and Banović, Jelena (2022) Digitalne kompetencije osoba sa invaliditetom u Srbiji i uključivanje u rad na onlajn platformama – DigCompOSI. Institut ekonomskih nauka, Beograd. (Unpublished)

Ognjenović, Kosovka and Kuzmanov, Lidija and Pavlović, Dejana (2021) Ex-Ante analiza Strategije zapošljavanja Republike Srbije za period 2021-2026. Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Beograd.

IEN, Tim (2020) “Crni labud” u ekonomiji 2020 - COVID19. Institute of Economic Sciences. (Unpublished)

Stevanović, Slavica and Ljumović, Isidora and Hanić, Aida and Milojević, Goran and Počuča, Milan and Đuričić, Nada and Milić, Milica and Kočović, Aleksandra (2019) Analiza ekonomskih instrumenata finansiranja životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada sa predlogom za njihovo unapređenje. Institut ekonomskih nauka, Beograd. (Unpublished)

Zubović, Jovan and Ljumović, Isidora and Jovanović, Olivera and Bodroža, Duško and Domazet, Ivana and Vladisavljević, Marko and Đukić, Mihajlo (2018) Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low- and Middle-Income Countries National Study - SERBIA Economics of Tobacco and Tobacco Taxation. Institute of Economic Sciences, Belgrade.

Zubović, Jovan and Obradinović, Ivan and Stevanović, Slavica and Lazarević-Moravčević, Marija (2018) Dopuna studija (analize) opravdanosti nove organizacione strukture Centra zajedničkih službi Instituta Vinča. Institut ekonomskih nauka, Beograd.

Đuričin, Sonja and Beraha, Isidora and Bodroža, Duško and Simović, Vladimir (2018) Kvantitativna analiza uticaja inovacione politike i industrije 4.0 na razvoj ekonomije, tehnološkog napretka i preduzetništva u Srbiji. Institut ekonomskih nauka, Beograd.

Domazet, Ivana and Vukadinović, Maša and Jokić, Biljana and Zubović, Jovan and Todorović, Maja (2017) Mi smo porodica - porodični dani u muzejima u Srbiji kao deo kulturno turističke ponude. Institut ekonomskih nauka, Beograd.

Zubović, Jovan and Bodroža, Duško and Đukić, Mihajlo and Pavlović, Dejana and Mitić, Petar and Subić, Jonel and Paraušić, Vesna and Popović, Vesna and Kljajić, Nataša and Mihailović, Branko and Puškarić, Anton and Vuković, Predrag and Simonović, Zoran and Kuzman, Boris and Roljević, Svetlana and Grujić, Biljana and Sarić, Radojica and Jeločnik, Marko and Arsić, Slavica and Bekić, Bojana and Nastić, Lana and Potrebić, Velibor and Vučinić, Radmila (2017) Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Novog Sada za period od 2018-2022. godina. Institut ekonomskih nauka, Beograd.

Domazet, Ivana and Stošić, Ivan and Marković Bajalović, Dijana and Hanić, Hasan and Simović, Vladimir and Lazić, Milena (2016) Istraživanje tržišta postprodajnih usluga (Aftermarkets). Institut ekonomskih nauka, Beograd.

Stošić, Ivan and Zubović, Jovan and Rajković, Zoran and Filimonović, Dragan and Stevanović, Slavica and Zatezalo, Miodrag (2015) Poslovni plan izgradnje i rekonstrukcije objekata i instalacija javne rasvete u Vrbasu - LED IlluMiNation rešenja. Institut ekonomskih nauka, Beograd.

This list was generated on Thu Jul 18 18:15:36 2024 CEST.